azərm


azərm
f. abır, həya, utanma

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.